Robusta pollare håller Schiphols bårhus säkert

På grund av tillbyggnaden av Schiphol Airport har flygplatsens bårhus flyttats till en ny byggnad vid en starkt trafikerad väg. Schiphol sökte en lösning för att i förebyggande syfte skydda byggnaden mot förare som eventuellt skulle kunna förlora kontrollen över sina fordon. Heras rekommenderade och erbjöd en säker och robust lösning som garanterar säkerheten för bårhusets medarbetare och besökare.

Bårhuset Mortuarium Schiphol ombesörjer årligen en värdig sista resa för drygt 2 500 avlidna. Såväl kroppar som kommer in i landet som lämnar landet passerar bårhuset. I enstaka fall används bårhuset för människor som avlider på flygplatsen. Byggnaden står precis på gränsen mellan den avgränsade, skyddade delen av flygplatsen (flygsidan) och den del som är tillgänglig för allmänheten (landsidan). På så sätt kan bårhusets medarbetare föra kvarlevor över gränsen på ett säkert sätt och lagstadgat sätt.

Ny plats är en utmaning

På grund av tillbyggnaden av en ny terminal flyttade Schiphol bårhuset till en annan plats på flygplatsen. Den nya byggnaden står i en kurva där otaliga tjänstebilar kör förbi varje dag. Dessutom fungerar vägen som utryckningsväg för brandkåren, polis och ambulanser. Martijn Horsman, Circular Economy Ambassador på Schiphol: ”Fordonen kör med hastigheter på 50 till 60 kilometer per timme genom kurvan. Det nya bårhuset är byggt enligt cradle-to-cradle-principen. Det är en demonterbar byggnad som består av ganska lätta och hållbara råmaterial. Vi ville förhindra att en bil eller lastbil missar kurvan och kör in i byggnaden. Därför bad vi Heras, vår fasta leverantör av avgränsningsskydd, att hitta en robust lösning som passar Schiphols arkitektur och stil. En lösning som garanterat skyddar bårhusets medarbetare och besökare.”

”En robust lösning som passar Schiphols arkitektur och stil.”

Speciell miljö kräver unik konstruktion

Heras anlitade partnern Bavak Security för att gemensamt installera speciella krocktestade pollare. Utmaningen var att förankra pollarna säkert, utan att gräva för djupt. Under flygplatsen ligger nämligen många kablar och ledningar. Pollarna placerades därför på 11 centimeters djup i en järnkonstruktion och sattes fast i betong. De certifierade pollarna kan fånga upp ett lastat fordon på högst 7 500 kg med en maxhastighet på 64 kilometer i timmen. Pollarna absorberar smällen och för omedelbart fordonet, både i frontal- och sidoposition, till stillastående.

”Bårhusets medarbetare och besökare känner sig nu säkra överallt i byggnaden.”

Skydd i stil med Schiphol

Bårhuset på Schiphol har nu en väl skyddad fasad. Horsman: ”Vi ville inte uppnå en falsk känsla av säkerhet utan en solid förebyggande lösning. Pollarna som Heras rekommenderade uppfyller alla våra förväntningar. Dessutom har de tunga stålpålarna försetts med speciella sleeves så att de passar Schiphols arkitektur och stil. Men det viktigaste är att bårhusets medarbetare och besökare nu känner sig säkra överallt i byggnaden.”