Fördubblat antal serviceavtal på två år – en följd av hårdare lagkrav och besiktningsplikt av grindar

År 2021 centraliserade Heras all kundsupport till huvudkontoret och på bara två år har antalet kunder med serviceavtal ökat med 100 procent, till närmare 650 stycken.

Ett fint kvitto på en väl fungerande serviceavdelning och inte minst ett bevis på mervärdet med serviceavtal.
– Jag tror dels att det beror på att det är kostnadseffektivt, det är en billig investering med tanke på att produkterna får en längre livstid. Dels har medvetenheten om besiktningsplikten och krav på kontroller ökat, säger Jacob Eriksson, teamleader kund- och säljsupport på Heras.

På Heras huvudkontor i Helsingborg sitter företagets serviceavdelning, som tillkom 2019. Två år senare, 2021, gjordes en extra satsning. I stället för att varje enskilt försäljningskontor hade en egen kund- och servicesupport, som en del av sin ordinarie verksamhet, centraliserades samtliga serviceärenden.

– Vi är unika när det kommer till just service och det är något vi är väldigt stolta över. Vi vill inte bara sälja produkter, vi är minst lika måna om att de ska ha en lång livslängd och hålla år efter år. Olyckor är givetvis inte oundvikligt, men ett flertal av dessa hade kunnat förebyggas genom underhåll och service, säger Jacob.

Den viktigaste aspekten med Heras verksamhet är säkerhet och att i största möjliga utsträckning förebygga olyckor och i värsta fall personskador. Vissa olyckor går givetvis inte att förutspå, men Jacob menar att ett flertal kan elimineras med hjälp av ett väl planerat underhåll- och servicearbete.

En annan förklaring till en ökad efterfrågan på regelbunden service är att allt fler fastighetsägare på senare år blivit medvetna om de lagkrav som finns. Alla grindar är nämligen besiktningspliktiga, vilket innebär att det är fastighetsägarens ansvar om det inträffar en olycka till följd av att grinden inte fungerar som den ska.

– Min uppfattning är att det idag är allt fler som är medvetna om detta och att den förändringen har skett ganska snabbt. Kraven på kontroller av grindar har blivit allt hårdare. Slarv kan leda till olyckor, och det är just det som vi vill undvika, säger Jacob.

Som expert och en av landets ledande aktörer inom områdesskydd har Heras ett stort ansvar att upplysa marknaden om säkerhetskraven och konsekvenserna ett bristfälligt underhåll kan medföra.

– I samband med detta ser vi också det som en skyldighet att kunna erbjuda underhåll och service i form av serviceavtal.

I takt med den ökade medvetenheten om lagkraven inser också allt fler fördelarna med ett serviceavtal.

– Som avtalskund kan man förvänta sig snabb återkoppling och service oavsett ärende. Huvudsyftet med våra serviceavtal är att kunderna ska känna sig trygga med sitt områdesskydd och ha en driftsäker anläggning, samt få prioriterad hjälp vid behov. Samtliga avtalskunder får besök av oss, en till fyra gånger per år beroende på vilken serviceavtalsnivå man valt. Vissa kunder, som exempelvis skyddsanläggningar, behöver service flera gånger per år eftersom kraven på säkerhet där är extra höga.

– Att vi har fördubblat antalet serviceavtal på två år talar nästan för sig själv. Det är ett fint bevis på att vårt arbete och den service vi erbjuder uppskattas – oavsett om det handlar om teknikstrul som går att lösa över telefon eller om det är ett större, akut ärende, avslutar Jacob.

Läs mer om fördelarna med service och underhåll samt våra servicepaket här: Service och underhåll på ditt områdesskydd | Heras Service

Vårt serviceteam når du på:
Telefon: 010-14 15 500
Mail: service@heras.se