Heras stärker sin expertis och serviceverksamhet inom högsäkerhet i Tyskland genom förvärvet av BA-KRO

Heras har förvärvat BA-KRO, en tysk specialist inom installation och service av elektroniska och mekaniska högsäkerhetssystem för kritisk infrastruktur. Transaktionen utgör nästa steg i det långvariga partnerskapet mellan de två företagen.

BA-KRO är en specialist på platssäkerhet och implementerar komplexa säkerhetssystem på känsliga platser som industrikomplex, flygplatser, fängelser och ambassader. Sedan 1997 har det Berlin-baserade företaget varit engagerat i planering, försäljning, installation och underhåll av säkerhetssystem i hela Tyskland.

Heras förvärv av BA-KRO markerar en ny fas i ett redan långvarigt och intensivt partnerskap. ”Vi är mycket stolta över att kunna välkomna BA-KRO som en del av Heras”, säger Emmanuel Rigaux, VD för Heras. ”Heras och BA-KRO har haft ett nära samarbete under många år, så det finns en stor ömsesidig respekt och tillit. BA-KRO:s expertis, erfarenhet och rykte kommer att hjälpa oss att betjäna våra högsäkerhetskunder ännu bättre i hela Tyskland.”

Heras är ett välkänt namn inom säkerhetsbranschen”, säger Helmut Bauer, VD för BA-KRO. ”Vi ser därför fram emot att, som en del av Heras, utöka och intensifiera vår närvaro på marknaden för medelhög och hög säkerhet. Förvärvet av Heras ger också BA-KRO en stabil och stark hemmabas för framtiden.”

Heras Deutschland GmbH och BA-KRO GmbH kommer att fortsätta att existera som två separata varumärken, där BA-KRO kommer att verka under Heras flagg. Matthias Kötter, VD för Heras Tyskland och BA-KRO säger:

”Tillsammans skapar företagen en unik och kraftfull kombination på den tyska marknaden: Heras som totalleverantör och tjänsteleverantör av säkerhetslösningar för byggarbetsplatser och BA-KRO som projektledare och installationsspecialist för säkerhetsinstallationer.” ”Dessutom utökar Heras sitt serviceområde i Tyskland avsevärt, eftersom BA-KRO är beläget i östra delen av landet. Detta gör det möjligt för Heras att ännu snabbare förse kunder i hela Tyskland med service och underhåll.”