Rotationsgrindar: MPT33 Elektromekaniska rotationsgrindar

Klassiska rotationsgrindar med trearmade vändkors

Rotationsgrindarna MPT33 har utvecklats för att styra fotgängares passage och har utformats med hjälp av ett modulsystem bestående av fyra primära komponenter som enkelt kan monteras på plats.

Rotationsgrinden kan monteras på ett gjutet fundament för permanent användning, eller levereras färdigmonterad på en kraftig plåt för mobil användning i anslutning till arbetsplats eller tillfällig inhägnad. Rotationsgrindar av modell MPT33 levereras i varmförzinkat utförande för både grindram och vändkors. I ovankant av rotationsgrindens ram rymmer ett låsbart hölje grindens elektromekanik, framtidssäkrat med plats för tillval så som omkopplare vid eventuellt strömbortfall.

Fördelar

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.