Heras Connect

I kontroll av dina tillträdeslösningar

Vill du säkerställa kontinuitet medan du upprätthåller ett optimerat säkert områdesskydd? Genom att övervaka dina tillträdeslösningar minskar Heras Connect risken för ett funktionsfel eller osäkert tillträde. På så sätt kan du vara säker på att din automatiska skjutgrind, bom, snabbvikgrind eller rotationsgrind alltid kommer att vara fullt fungerande och säker.

Hur fungerar Heras Connect?
Heras Connect skapar en trådlös anslutning mellan hårdvaran i din grind, bom eller rotationsgrind och en online-portal. Med hjälp av sensorer övervakar programvaran viktiga parametrar i grinden, till exempel öppen eller stängd position. Den registrerar och spårar också status för säkerhetskomponenter som klämlister och fotoceller. Statusen för tillträdespunkterna på din industrianläggning kan ses och övervakas via den digitala portalen.

Eftersom din automatiska tillträdeslösning kontinuerligt övervakas signalerar Heras Connect potentiella problem eller defekter så snart som möjligt. På så vis kan problem ofta lösas innan de ens inträffar. Med Heras Connect säkerställer du minimal störning i kontinuiteten i företagets verksamhet.

Ladda ner broschyren eller produktbladet för mer information.

Vad får man ut av Heras Connect?

Med Heras Connect har du fjärrövervakning över tillträdet till din anläggning. Din grind, bom eller rotationsgrind kommer att meddela dig automatiskt när en sensor mäter avvikande värden. Baserat på informationen sensorerna mäter upp kan till exempel intervall för underhåll planeras eller justeras. Heras Connect innebär att du tar steget från reaktiv problemlösning till proaktivt underhåll. Du koordinerar ditt underhåll med användningen och slitaget av din grind och du kan vara säker på att eventuella fel alltid kommer att lösas snabbt. Din anläggning kan förbli optimalt säkrad med minsta möjliga störning i verksamhetens kontinuitet.

Heras Connect i molnet

Den digitala portalen gör det möjligt att kontrollera tillträde och konfiguration av din grind på distans. Programvaran registrerar också alla händelser och felmeddelanden. Dessa är tillgängliga för serviceteamet (och dig själv) via portalen.

Mer information om Heras Connect?
Kontakta oss