Underhåll under garantiperioden? 3 skäl till varför det är vettigt

Underhåll din skjutport medan du har 24 månaders garanti. Är det verkligen nödvändigt?
Det finns faktiskt avgörande skäl till varför man måste underhålla sin säkerhetslösning under garantiperioden. I denna blogg berättar Renate Kerssens, Service Expert på Heras, om de tre viktigaste skälen.

1. Fortsätt att följa lagstiftningen

En grind öppnas och stängs mycket oftare per dag än man kanske inser. Under alla dessa öppningar och stängningar slits delar som växlar och bottenbalkar. Om man inte utför underhåll på ett år har man ingen insikt om påverkan och hur allvarligt detta slitage är. Uteblivet underhåll kan till och med få konsekvenser för i vilken utsträckning man följer lagbestämmelserna för skjutgrindar. Varje automatisk skjutgrind måste följa CE-certifiering, riktlinjer som säkerställer att grinden är säker. Om din grind inte regelbundet kontrolleras och servas, finns det en chans att din grind blir mindre säker. Utan att du vet om det.

2. Begränsning av ansvar

En genomsnittlig automatisk skjutgrind är en maskin som lätt väger cirka 700 kilo. Anta att något händer med din grind som leder till skador på bilar eller ännu värre-skador på människor. Utan utförd service är företagets eller anläggningens ägare ansvarig. Du är också ansvarig som ägare enligt de ovan nämnda CE-riktlinjerna att dokumentera portens underhållshistorik. Om du har ett serviceavtal ligger det ansvaret delvis hos grindleverantören och du har en prydlig och korrekt underhållslogg.

3. Snabb lösning på eventuella problem

Är det fel på din grind? Då kan detta få stora konsekvenser för din dagliga drift. Till exempel eftersom anställda eller leverantörer inte kan komma in på din anläggning. Dessutom är din anläggning inte längre optimalt skyddad mot oönskade besökare, så det finns en större risk för inbrott och stöld. I ett serviceavtal definieras en maximal responstid för grindleverantören. På så vis kan du vara säker på att din anläggning snabbt säkras upp igen och att du kan återuppta den dagliga verksamheten snabbt.

Långsiktiga fördelar med tidigt underhåll

En skjutgrind är ofta installerad på din fastighet i decennier. Ju tidigare du börjar underhålla din grind, desto mer kommer du att förlänga grindens livslängd. När en tekniker regelbundet kontrollerar din grind, minskar du också risken för fel och osäkra situationer.

Inga bekymmer om din eller andras säkerhet

Genom att låta din grind underhållas under garantiperioden säkerställer att du lagstiftning efterföljs. Dessutom begränsar du ditt ansvar vid olyckor och kan vara säker på att snabbt kunna återuppta arbetet och verksamheten vid problem. Kort sagt, genom att underhålla din grind investerar du i sinnesfrid. På så sätt kan du helt koncentrera dig på det du ska göra.
Vill du ha utförd service på din grind? För mer information, besök heras.se/service

Klicka här för att ladda ner PDF