Välj din premiumservice-lösning

Essential, Premium eller Premium VIP

Kontinuiteten i din verksamhet är vår högsta prioritet. Hos Heras har vi utformat skräddarsydda servicelösningar som säkerställer att din produkt fungerar på bästa sätt och i enlighet med lagkrav.

Produktens underhåll, service och kontroll är av yttersta vikt och säkerställer att din produkt klarar återkommande säkerhetsprövningar av ackrediterat organ.

Ladda ner broschyren för mer information

 

Våra servicelösningar

Varför välja service från Heras?

 • Servicelösningar för hela ditt områdesskydd i större delen av Sverige
 • Service och underhåll med garanterad överensstämmelse med gällande förordningar
 • Förlängd livslängd på din installation
 • Minskad risk för störningar eller farliga situationer
 • Fullt utbildade och kvalificerade tekniker
 • Kostnadsbesparingar på lång sikt
 • Enklare att budgetera kostnad för underhåll och service
 • Ger ditt områdesskydd de bästa förutsättningarna för att
  fungera optimalt
 • Anpassade servicelösningar för ert företags behov

Vi hjälper dig gärna med att göra ditt val
Kontakta oss eller ladda ner broschyren