4 saker du förmodligen inte känner till om grindar

Bakom varje automatisk grind döljer sig mer än du kanske tror. Det är komplexa maskiner som har designats, tillverkats och testats noggrant. I den här bloggen får du en inblick i grindarnas värld. Vilka krav måste en grind uppfylla? Vi ger dig en inblick i framtidens grindar.

Om du har en grind på ditt område så måste den vara säker. Enkelt uttryckt: en grind ska helt enkelt fungera utan risk. Hur säkerställers detta? Bland annat med riskbedömningar, omfattande analyser och noggranna mätningar. Enligt EU:s bestämmelser måste kunna bevisas att samtliga grindar som tillverkas är säkra. Följande fyra avsnitt förklarar hur Heras säkerställer att varje grind håller högsta kvalitet.

1. Grindarna måste klara uthållighetstester, precis som en toppidrottare

Med ett uthållighetstest upptäcker en toppidrottare hur stabilt de presterar på längre sikt och hur deras kroppar reagerar vid påfrestningar. Våra grindar genomgår liknande uthållighetstest. Genom testkörning får vi svar på viktiga frågor. Hur känsliga är grindens komponenter för slitage? Vilka komponenter belastas mest? Var uppstår möjliga deformationer? Med den informationen avgör vi hur länge de olika komponenterna i en grind håller och hur ofta de behöver underhåll.

2. Grindarna har en hastighetsgräns

Finns det en hastighetsgräns för grindar? Ja, det gör det. En grind är ett rörligt objekt som den dagliga trafiken passerar genom. Det sista du vill är att grinden kommer i kontakt med en person eller ett fordon. Av den anledningen, ställer vi in en maximal hastighet för din grind. Detta gör vi genom att bestämma med vilken kraft risken för skada är som minst.
Tack vare exakta tester och beräkningar vet vi exakt vilken kraft som frigörs när grinden öppnas och stängs och hur länge den kraften varar. Baserat på den informationen ställer vi in hastighetsgränsen. På så vis begränsar vi risken för att någon eller något kommer till skada.

3. Grindarna måste fungera i alla väder

Vind, regn, sol. Din grind måste fungera bra under alla väderförhållanden. På en grind i ett hamnområde ställs andra krav än på en grind i ett skogsområde. Detta beror till exempel på vindbelastning som grinden måste tåla, men också den korrosion som orsakas av salthalten i havsluften. Det är därför vi testar alla typer av grindar vid olika temperaturer, vindbelastningar och för andra värden. Då vet vi till exempel vilken beläggning, det vill säga ytskikt, en grind ska ha och hur vi ska förankra den. På så vis säkerställer vi att din grind kommer att hålla länge där den installeras.

4. Elektriskt drivna grindar visar i framtiden när underhåll krävs

Intervall för underhåll av grindar utförs idag efter viss tidsperiod. Det är något som kommer att förändras drastiskt under de kommande åren. Med till exempel Heras Connect kan vi, redan nu, läsa av en grind. Vi kan se vi hur ofta en grind öppnas och stängs. Baserat på informationen kan vi i framtiden bestämma när vi ska utföra underhåll istället. Men detta är inte allt. I framtiden är grindarna fullt utrustade med sensorer. Dessa sensorer ger kontinuerligt information om komponenterna i grinden. Om vissa värden avviker, till exempel om en komponent producerar mer värme än vanligt, får vi ett meddelande. Informationen talar om exakt vilka åtgärder grinden behöver.

Underhåll är inte riskfritt

Trots allt hantverk som finns i din grind idag och i framtiden, behöver installationen alltid regelbundet underhåll. Som ägare är du ansvarig för en fungerande grind. Å ena sidan för att säkra åtkomst till ett område men också för att garantera säkerheten för alla användare. Du kan läsa exakt var ditt ansvar som grindägare är på den här bloggen. Underhållet av grinden medför också risker. Det finns otaliga rörliga komponenter och procedurer som du måste ta hänsyn till. Låt alltid en expert utföra underhåll på din grind. För Heras grindar använd Heras Service eller ett underhållsföretag som är certifierat av Heras att utföra kontrollerna och underhåll av din grind.

Vill du veta mer om underhåll av din grind? Läs våra andra bloggar eller begär en säkerhetskontroll av en Heras-expert: heras.se/service