Arbeta på Heras

Är du vår nya kollega?

Arbeta på Heras!

På Heras har vi en informell, öppen och inbjudande kultur. Vi är stolta över vårt arbete, våra produkter och våra tjänster. Vi tror på entreprenörskap, gemenskap och har ett stort engagemang i vårt arbete. På Heras lever vi efter våra kärnvärden; engagemang, tillförlitlighet och expertis och med hjälp av dem lever vi upp till att vara experter på områdesskydd.

Hos oss på Heras är atmosfären kollegial, varm och vänlig och vi känner oss delaktiga i vårt gemensamma arbete.

Varför det är rätt val att arbeta på Heras

  • Säkerhet är alltid vår prioritet
  • Vi har en underbar arbetsatmosfär
  • Konkurrenskraftiga löner
  • Kollektivavtal med Byggnads, IF Metall och SEKO
  • ATF för alla våra anställda
  • Marknadsenliga pensioner
  • Erbjudande om hälsoundersökning
  • Fina förmåner såsom löneväxling och bra försäkringar
  • Utbildning och möjlighet till utveckling

Rekryteringsprocess

Steg 1 Kallelse till intervju av HR

Steg 2 Första intervju tillsammans med rekryterande chef + HR eller kollega

Steg 3 Andra intervju enligt farfars- /farmor principen alternativ med HR

Steg 4 Eventuell testtagning och referenstagning

Steg 5 Framtagning av erbjudande och dialog om anställningsvillkor

Corona (Covid-19) Uppdatering

Inom Heras följer vi Folkhälsomyndighetes riktlinjer och är noga med både avstånd, hälsotillstånd samt handhygien. Under rådande pandemi kan det därför bli aktuellt med en telefonintervju innan vi tar ett första fysiskt möte. På så vis kan ansökningsprocessen fortsätta även under Coronakrisen.

Om du är en lämplig kandidat kommer du att kontaktas för inbokning av en intervju via telefon eller mail. Den första intervjun sker alltid med närmsta chef och/ eller ansvarig rekryterare.

Hör alltid av dig om du hellre har en telefonintervju framför ett fysiskt möte som första kontakt, så ordnar vi det.

Om du fortfarande har frågor om ansökningsprocessen, vänligen kontakta ansokningar@heras.se

Experter på områdesskydd

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära sättet för att förhindra obehöriga intrång är genom att arbeta med fem mål för området, att: avgränsa, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskade intrång och att neka obehörig tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experts in perimeter protection”.