Bommar: Saros

Modern med möjligheter

Saros är en elektromekanisk vägbom som fungerar snabbt och effektivt. Med sin robusta inre ram och estetiska utseende är den väl lämpad för kommersiella parkeringshus och för tillträde till industriområden.

Detta trafikstyrningssystem har bevisad kvalitet, livslängd och fungerar tillförlitligt under långa perioder. Det innebär att det inte finns någon begränsning av antalet cykler, vilket gör den idealisk för trafikintensiva platser.

Saros har standardlängder från 3 till 6 meter och en katalog med extrautrustning.

  • LED-belysning på bommen samt reflekterande klistermärken för ökad synlighet är tillbehör.
  • Fasta mottagarstöd för bommar för öppningar upp till 6 meter.
  • Pogobalksmonterade stöd för ökad vägbreddstäckning, möjliggör täckning av öppningar upp till 12 meter.

En skyddande flerskiktsbeläggning gör dessa bommar lämpliga för användning i de mest krävande utomhusmiljöer.

Den helt programmerbara styrningen kombinerar enkelhet, tillförlitlighet och okomplicerat underhåll för att möjliggöra integrering med alla befintliga system för tillträdeskontroll.

Saros-bommen täcker en mängd olika tillämpningar.

  • Snabb och tillförlitlig elektromekanisk motor, 24V DC
  • Bomlängd upp till 6 meter (täcker öppningar upp till 12 meter vid användning av dubbelbommar).
  • Flertalet säkerhets- och driftsalternativ
  • Lätt att integrera med befintliga system för tillträdeskontroll

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.