Askersund

Vårt försäljningskontor i Askersund arbetar främst i Värmland, Örebro, Västmanland samt delar av Södermanland.

Smidesvägen 1
696 33 ASKERSUND
Hitta till oss

Kontakta oss direkt eller ring vår växel: 0771-50 60 50.
Du kan också maila oss på: info@heras.se 

Försäljning

Distriktschef/Försäljning
Andreas Gylling 
Tel 0583-75 70 74
Mobil 0725-36 32 00
andreas.gylling@heras.se

Försäljning
Jesper Zeiloth
Tel: 0583-75 70 72
Mobil: 0761-45 84 21
jesper.zeiloth@heras.se

Installation & lager

Installationschef
Jonny Steiner
Tel: 0583-75 70 88
Mobil: 0763-13 03 59
jonny.steiner@heras.se

Lageransvarig
Andreas Sjönvall

Tel 0583-75 70 75
Mobil 0730-26 23 94
andreas.sjonvall@heras.se