Heras Stängsel AB i Askersund

Smidesvägen 1
696 33 ASKERSUND
Växel 0771-50 60 50
Fax 0583-123 80
Mail info@heras.se
KARTA 

Distriktschef/Försäljning
 Bo Rosén
Tel 0583-75 70 71
Mobil 0761-45 84 20
bo.rosen@heras.se
Försäljning
 Ove Rosén
Tel 0583-75 70 72
Mobil 0761-45 84 21
ove.rosen@heras.se 
Försäljning/Montageledare
Joakim Albinsson
Tel 0583-75 70 73
Mobil 0761-35 84 22
joakim.albinsson@heras.se 
Försäljning/Lager
Andreas Gylling
Tel 0583-75 70 74
Mobil 0725-36 32 00
andreas.gylling@heras.se