Askersund

Smidesvägen 1
696 33 ASKERSUND
Växel 0771-50 60 50
Fax 0583-123 80
info@heras.se
KARTA 

Försäljning
Sören Johansson
Tel 0583–75 70 78

Mobil 0733-13 46 65
soren.johansson@heras.se

Lager
Andreas Sjönvall

Tel 0583-75 70 75
Mobil 0730-26 23 94
andreas.sjonvall@heras.se

Regionchef Norr
Joakim Ask
Tel 08-585 777 94
Mobil 0761-47 13 34
Joakim.ask@heras.se

Försäljning
Ove Rosén
Tel 0583-75 70 72
Mobil 0761-45 84 21
ove.rosen@heras.se

Försäljning
Joakim Albinsson
Tel 0583-75 70 73
Mobil 0761-35 84 22
joakim.albinsson@heras.se 

Installationschef
Andreas Gylling 
Tel 0583-75 70 74
Mobil 0725-36 32 00
andreas.gylling@heras.se