Borlänge

Vårt kontor i Borlänge arbetar främst i Dalarna, de västra delarna av Gävleborg samt södra Jämtland.

Kontakta oss direkt eller ring vår växel: 0771-50 60 50.
Du kan också maila oss på: info@heras.se

Distriktschef/Försäljning
Andreas Gylling 
Tel 0583-75 70 74
Mobil 0725-36 32 00
andreas.gylling@heras.se

Försäljning
Niklas Grimstedt
Tel: 0583-71 18 82
Mobil: 0702-09 78 07
niklas.grimstedt@heras.se

Installationschef
Jonny Steiner
Tel: 0583-75 70 88
Mobil: 0763-13 03 59
jonny.steiner@heras.se