Skydda din logistikanläggning

med rätt områdesskydd och tillträdeskontroll

Precis som med lagring av varor måste även transporten från en plats till en annan ske så effektivt som möjligt.

Där vissa företag behöver skydda sig mot organiserad brottslighet, har andra mer behov av skydd mot stöld, aktivister, e-spionage eller obehöriga personer.
Utmaningen är att skydda lager och varor utan att det påverkar resurser eller effektivitet.

Effektiviteten i godstransporter börjar med rätt områdesskydd och tillträdeskontroll. En väl skyddad anläggning håller obehöriga ute och ser till att trafiken flyter på så snabbt och effektivt som möjligt.

Anläggningar kräver olika säkerhetsnivåer med specifika och skräddarsydda lösningar. Läs mer om hur du skyddar din logistikanläggning.

Våra mest använda produkter inom transport och logistik

Skydda dina mest värdefulla tillgångar, håll obehöriga ute och effektivisera flödet av varor på din anläggning. Den interaktiva illustrationen nedan visar en lösning för en typisk transport- och logistikplats. Klicka på prickarna med markören för att förstå hur vårt sortiment av produkter skapar ett områdesskydd.

Rotationsgrindar: B700

Rotationsgrinden B700 är användarvänlig, solid och pålitlig och ger fotgängare tillträde med hög säkerhetskontroll. Dubbelriktad elektrisk frikoppling. Den kan erhållas med raka armar eller trombonrotorarmar och med eller utan tak.

Mer information

Stålnätspaneler: Pallas

Pallas Stålnätspanel är ett system med moderna svetsade stängselpaneler med god genomsynlighet som smälter in fint i omgivningen. Pallas är enkel att installera och finns i olika höjder och färger.

Mer information

Skjutgrindar: Delta

Skjutgrinden Delta har de senaste 30 åren, med 70000 installerade grindar, bevisat att den är pålitlig, solid och robust. Klart att Delta är populär. De kompakta prefabricerade grinddelarna får plats i små lastbilar, de passar och kan levereras i princip överallt.

Mer information

Bommar

Heras erbjuder allt bommar för olika användning och för olika platser med varierande behov av säkerhet. Från låg till mycket hög säkerhet. Manuella vägbommar för enkla utfarter till eldrivna automatiska vägbommar med smarta funktioner och tillval.

Mer information

Vikgrind: Wiki

Vikgrinden Wiki är en av Heras snabbgående grindar. Den smarta designen i kombination med driftsäker och högkvalitativ grindautomatik gör grinden snabb och säker. Heras vikgrindar är ett lämpligt alternativ vid stora trafikflöden med hög passagefrekvens.

Mer information

Elstängsellarm

Heras elstängsellarm, som kan monteras på nya och befintliga stängsel och grindar, avskräcker, upptäcker och fördröjer inkräktare utan att kompromissa med utseendet på stängsel. Det finns i olika utföranden och med en rad olika tillbehör och extrautrustning. Heras elstängsellarm kan konfigureras för att integreras med andra, nya eller befintliga lösningar.

Mer information

Läs vår guide
Fem viktiga frågor att ställa gällande utformning och säkerhet för logistikanläggningar

Heras ger råd till företag och organisationer för att de ska skydda sina mest värdefulla tillhörigheter. Med vår beprövade metod granskar vi noggrant varje specifik situation och ser till att företag och organisationer kan undvika obehagliga situationer. Men hur fungerar detta i praktiken? Läs mer i vår guide.

I vår guide kan du bland annat läsa om:

  • Hur du förhindrar externa hot.
  • Hur våra metoder hjälper er att skydda och utforma er anläggning.
  • Vilka frågor ska ni ställa er själva innan ni börjar utforma er anläggning.

Skicka kostnadsfri guide till mig

Heras är en stolt partner till

Heras är en stolt partner till