Hur säkra är dina grindar?

Från design och produktion till installation och underhåll. Säkerhet kommer alltid först

På Heras är grindsäkerhet högsta prioritet. Från design och produktion till installation och underhåll. Säkerhet kommer alltid först.

Säkerhetsgrindar

Osäkra delar elimineras redan under designen av grinden eller får extra skydd med sensorer. Vi utför analys, tester och mätningar. Dels för att följa standarder och förordningar men också för att vi som tillverkare vill göra allt vi kan för att leverera en säker grindlösning. Ett säkert områdesskydd förhindrar skador på både människor och egendom.

 

Säkerhet genom underhåll

Efter installationen av grindar är det ännu viktigare att regelbundet underhåll utförs för att garantera säkerheten för användarna av grindlösningen. Otillräckligt underhåll är en av de vanligaste orsakerna till osäkra situationer, eller i de värsta fallen olyckor, vid grindar. Dessa situationer kan förhindras genom att utföra regelbundet underhåll.

Vill du veta mer om vad som krävs för en säker grind? Ladda ner vår Långläsning

Mer om säkra grindar

Läs mer

Heras välkomnar introduktion till reviderade standarder för automatiska grindar

Läs mer

Eric Fischer från Heras förklarar CE-märkning för grindar

Läs mer

Huvudsakliga ​förändringarna av Heras produkter

Läs mer

Hur man säkerställer att säkerhetsinstallationer är CE-märkta korrekt

Läs mer

De europeiska CE-standarderna för automatiserade grindinstallationer revideras och skärps: vad innebär detta ?

Läs mer

Välj service från heras

Att kontrollera att din anläggnings säkerhet fungerar korrekt är avgörande för att säkerställa säkerheten för alla användare. En osäker situation är ofta inte direkt synlig.  Under en periodisk underhållsinspektion kan vi tidigt identifiera osäkra situationer och vidta omedelbara åtgärder.

Mer information om underhåll av områdesskydd?
Kontakta oss eller se våra servicelösningar