Hur säkra är dina grindar?

Från design och produktion till installation och underhåll. Säkerhet kommer alltid först

På Heras är grindsäkerhet högsta prioritet. Från design och produktion till installation och underhåll. Säkerhet kommer alltid först.

Osäkra delar elimineras redan under designen av grinden eller får extra skydd med sensorer. Vi utför analys, tester och mätningar. Dels för att följa standarder och förordningar men också för att vi som tillverkare vill göra allt vi kan för att leverera en säker grindlösning. Ett säkert områdesskydd förhindrar skador på både människor och egendom.

 

Efter installationen av grindar är det ännu viktigare att regelbundet underhåll utförs för att garantera säkerheten för användarna av grindlösningen. Otillräckligt underhåll är en av de vanligaste orsakerna till osäkra situationer, eller i de värsta fallen olyckor, vid grindar. Dessa situationer kan förhindras genom att utföra regelbundet underhåll.

Vill du veta mer om vad som krävs för en säker grind? Ladda ner vår Långläsning

 

Mer om säkra grindar

Hur man säkerställer att säkerhetsinstallationer är CE-märkta korrekt

Läs mer

De europeiska CE-standarderna för automatiserade grindinstallationer revideras och skärps: vad innebär detta ?

Läs mer

Förebygga driftstopp, personskador eller material skada? Vad du själv kan göra?

Läs mer

Hur vindlastberäkningar och långvariga hållbarhetstest bidrar till en säker grind

Läs mer

Vikten av en säker grind – från produktion till installation och användning

Läs mer

Vad erbjuder en servicelösning med Heras?

En grind som inte längre kan öppnas eller stängs leder till obehagliga situationer och besvär. För att förhindra att detta problem uppstår alls erbjuder Heras servicelösningar som håller din produkt i optimalt skick. Heras skräddarsydda servicelösningar minskar risken för fel, osäkra situationer och oväntade kostnader.

Säkerhet för din installation

En effektiv områdesskyddslösning från Heras är en lösning som matchar dina säkerhetsbehov med ett enda mål: att skydda det som ni värdesätter mest. Grunden till detta är en kombination av Avgränsning, Tillträdeskontroll och Detektering. Att se till att din installation är i bästa möjliga skick är avgörande för att skydda både själva installationen och de personer som använder den. Alla våra elinstallationer är CE-märkta, vilket innebär att de överensstämmer med europeisk lagstiftning.

Mer information om CE och prestandadeklarationer

Mer information om underhåll av områdesskydd?
Kontakta oss eller ladda ner broschyren